– Forutsetningen for et godt og inkluderende samfunn er medmenneskelighet, felleskap og trygghet. Dette er helt konkrete ringvirkninger av frivillig engasjement, og TV-aksjonen sørger for dette som den viktigste nasjonale dugnaden vi har.

– Dette bør være viktig for enhver ordfører

Marianne Borgen har selv engasjert seg i TV-aksjonen så lenge hun kan huske. Hun har tatt med seg sitt brennende engasjement for frivillighet også til rådhuset i sin rolle som ordfører.

  Jeg har gått med bøsse siden jeg var barn, og etter at jeg ble ordfører i 2015 har jeg sittet som leder i byaksjonskomiteen. Det skjer også flere lokale arrangementer i forbindelse med TV-aksjonen i oktober som gleder meg til å stille opp på.

– Det krever ikke store ressurser fra kommunen, men gevinsten er så stor. Det handler om å gi befolkningen muligheten til å samles, delta og engasjere seg for en viktig sak. Dette bør være viktig for enhver ordfører, sier Borgen.

Mer enn en innsamling

TV-aksjonen har vært en tradisjon i Norge siden 1974. Kommuner over hele landet har i snart 50 år mobilisert for en viktig sak, én søndag i oktober. Totalt er det samlet inn mer enn ni milliarder kroner til mennesker i sårbare livssituasjoner.

– Selve saken er selvfølgelig utrolig viktig hvert år, men denne dugnaden er mye mer enn selve innsamlingsbeløpet. Det at vi hjelper mennesker i sårbare livssituasjoner er helt fantastisk, men det er også en mulighet til å lære noe om verdenen rundt oss. Det er en informasjon- og holdningskampanje som gjør oss opplyste og takknemlige, sier Borgen.

«Barn, ikke brud»

Årets TV-aksjon går til Plans arbeid mot barneekteskap. Hvert tredje sekund giftes det bort en jente ett sted i verden, og i år skal midlene gå til Plan Internasjonal Norges arbeid mot barneekteskap i Nepal, Bangladesh, Niger, Malawi og Mali.


Osloordfører Marianne Borgen ser fram til året store dugnad. Foto: TV-aksjonen NRK

Borgen har selv jobbet med jenters rettigheter i Redd Barna og understreker at årets aksjon har en helt spesiell betydning for henne.

  Etter 16 år i Redd Barna vet jeg hvor mye denne TV-aksjonen kommer til å bety for jentene som står i fare for å bli giftet bort, og ikke minst samfunnet de bor i. Koronapandemien har gjort situasjonen for jenter verden over mye verre. Flere har mistet inntekt og skolegang som følge av pandemien, og barn er i større fare for å bli giftet bort enn før. 

Ringvirkningene av krisen vi står i kan gjøre at 10 millioner flere jenter enn antatt blir giftet bort innen 2030.

- Jeg gleder meg over at årets TV-aksjon spre kunnskap om jenters rettigheter, og jeg håper hele landet er med på vår felles dugnad for denne viktige saken.