Når du er politisk interessert, så er det stor sannsynlighet for at dette engasjementet ikke stopper ved kommunegrensen.

Nils Røhne, leder av EØS' EFTA-forum

Vi har mye til felles, sier påtroppende leder om sine kollegaer i EØS EFTA-forum, Nils Amund Røhne, som bedyrer at fornavnet Nils står for Norge, Island, Liechtenstein og Sveits – medlemslandene i EFTA.

Det ruver ikke akkurat i europeisk sammenheng EØS EFTA-forum, men det gir en mulighet for at lokale og regionale perspektiver bringes inn i debatten. Forumet består av tolv medlemmer fra EFTA-landene Norge og Island. Sveits er representert med folkevalgte observatører. Oppgaven er å bidra med en regional stemme i forbindelse med direktiver som er EØS-relevante.

- Gjennom forumet kan norske lokalpolitikere bringe inn et norsk lokalt og regionalt perspektiv i diskusjonen om EØS-relevante lover og regelverk i Brussel, og som i neste omgang finner veien til fylkesting og kommunestyrer gjennom EØS-avtalen. Det er velkjent at EU og EØS berører norsk kommunesektor bredt. Rundt 70 prosent av saker kommunestyrer forholder seg til har en eller annen forbindelse til regelverk knyttet til EØS-avtalen, sier Røhne.

 

EØS' EFTA-forums medlemmer samlet i Reykjavik også i fjor. Foto: EFTA

Stort engasjement for Europa
Som student ved Universitetet i Oslo tok Røhne hovedfag med spesialisering i europeisk integrasjon. Engasjementet i europeiske spørsmål har fulgt ham siden, helt til ordførerkontoret i Stange kommune.

- Når du er politisk interessert, så er det stor sannsynlighet for at dette engasjementet ikke stopper ved kommunegrensen. Den internasjonale utviklingen angår lokalpolitikken. Kommunen er den viktigste aktøren når det gjelder integrering, så det er for eksempel viktig å kjenne til de konfliktene i verden som har bidratt til migrasjonskrise, sier Røhne.

Røhne mener at det er viktig å bry seg om hva som foregår i Europa akkurat nå, når strukturer som har tjent til å opprettholde fred og økonomisk utvikling er under press.

- Brexit er en av de viktigste diskusjonene som pågår akkurat nå, ikke minst for Norge, som er er så avhengig av det indre marked. Det er utrolig viktig at vi støtter opp om EØS-avtalen i en slik situasjon, sier Røhne.

EU-spørsmål på agendaen
Brexit er ett av temaene som sto på dagsorden da medlemmene i EØS EFTA-forum møttes i Reykjavik 28. juni. Forumet gir gjerne en uttalelse om to-tre viktige direktiver.

- En av sakene vi har diskutert tidligere omhandler dataregulering, der kommunene er veldig involvert i beskyttelse av personer. Datadirektivet har bidratt til at vi får meldinger på telefonen om vi vil godta lagring av «personlig» informasjon, sier Røhne.

Andre EU-spørsmål som har vært oppe til diskusjon er arbeidsinnvandring, sosial dumping og sosiale rettigheter. Et helt annet emne har vært behandling av avfall og sirkulærøkonomi.

Forumet møtes to ganger i året, en av gangene i Brussel. Da treffer forumet også EFTAs parlamentarikergruppe.

Røhne er ikke i tvil om hva han får igjen for sitt engasjement.

- Det er viktig å hente energi utenfor ordførerkontoret. Det gir et bredere utsyn. Jeg lærer mye av å diskutere med kolleger fra andre land.