Lokaldemokratiet er grunnmuren i det norske demokratiet. Vi vil lære ungdom mer om dette!

Siri Hansen

Lokaldemokratiet er grunnmuren i det norske demokratiet. 
- Får vi barn og unge til å engasjere seg og føle at de kan være med å bestemme i saker som angår dem, vil de også føle seg inkludert, sier Siri Hansen.

KS Ung er en samling digitale læringsressurser hvor ungdom lærer om hvordan kommuner og lokaldemokratiet fungerer. I den fiktive kommunen Snasen kan spillerne prøve seg som rådmann, kommuneplanlegger og medlemmer av et ungdomsråd.

I tillegg til filmer, quizer og tekster består KS Ung av disse digitale læringsspillene for 10. trinn og videregående skole:

Kommunespillet i KS Besøkssenter:
I KS Besøkssenter i Oslo kan elever spille Kommunespillet og være samfunnsplanleggere for en dag. Kommunespillet er et interaktivt læringsspill der elevene, i rollen som kommunens eksperter, skal bygge et eldresenter. Spillet er egnet for samfunnsfag, utdanningsvalg og helse- og oppvekstfag. Besøket er gratis. Vi serverer også lunsj!

b.stem:
b.stem er et digitalt diskusjonsspill for samfunnsfag. Elevene er et ungdomsråd som får i oppgave å gi en anbefaling til kommunestyret i en sak som angår dem. Spillet ligger fritt tilgjengelig på nett. Elevene lærer om medbestemmelse og lokaldemokrati.


Snasen:
Snasen er et digitalt dataspill for samfunnsfag som kan benyttes gratis. I rollen som rådmann skal elevene bygge opp en kommune, med alle de tjenester innbyggerne trenger. Valgene må få gjennomslag i kommunestyret.

På ks-ung.no kan du lese mer om læringsspillene. I tillegg finner du oppgaver til for- og etterarbeid, quizer og filmer. Alt er gratis!