Vi har oppnådd å gi innbyggerne så mye og så god informasjon at de føler seg trygge på at Kristiansund kommune håndterer situasjonen godt

Tore Lyngvær

Krisetid gjorde Kristiansund kommune kreativ i sin kommunikasjon med innbyggerne:
Nå anbefaler kommunen sterkt andre kommuner om å bruke denne typen direkte innbyggerkommunikasjon, spesielt i krise-, men også i fredstid.

- Vi holdt på å drukne i henvendelser og spørsmål fra bekymrede innbyggere, men etter at vi iverksatte daglige sendinger fra rådhuset har dette forsvunnet helt, sier en fornøyde kommunikasjonssjef  i Kristiansund kommune, Tore Lyngvær. 
Kommunen sender en videostrøm til Amedias servere og lokalradioen plukker opp dette signalet og sender til 60.000 nordmøringer. Dette tilbudet har de gitt siden 16. mars, på alle hverdager.

Kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune Tore Lyngvær er strålende fornøyd med at kommunen snudde seg raskt rundt og satte igang med daglige nyhetssendinger i krisetid. 

Da spørsmålene rant inn, og kommune lurte på hvordan de mest effektivt kunne svare flest mulig, kom de på ideen om å produsere daglige TV-sendinger. Avisa Tiden Krav sender dette direkte via sine nettsider og Lokalradioen KSU 24/7 streamer lyd til sine lyttere samtidig.
- Tidens Krav nyter godt av dette, nettsidene deres får høyere trafikk. Lokalradioen har flere lyttere enn før og øker sin anseelse. Dette er egentlig vinn-vinn for alle parter, oppsummerer Tore Lyngvær.

Et av høydepunktene er fra  3. april da Ole Gunnar Solskjær var med direkte fra Manchester.  Se sendingen her:

Lyngvær sier at de tidlig i mars arrangerte et møte med de lokale medieaktørene som allerede er veletablert. De var svært positive og stilte sine kanaler til disposisjon. Da var mye på plass. Deretter ble det jobbet med å få på plass en produsent og teknisk utstyr, noe de også hadde tilgjengelig lokalt. To tidligere kolleger meldte at de ønsket å bidra, og plutselig kom redaksjonen på plass. I løpet av noen dager ble det rigget opp et provisorisk studio i rådhuset og de hadde et team på fire som var klare til å starte lokale sendinger. 

- Vi opprettet dette tilbudet for å gi våre innbyggere den mest mulig riktige informasjonen, rett fra kildene som har den beste kunnskapen. Vi holdt også på å drukne i meldinger i alle kanaler, de daglige sendingene fra rådhuset har demmet opp for dette, sier Lyngvær. 

Produsent Svein Junge lager daglige sendinger på opptil tre timer med informasjon fra rådmann, ordfører, komunelege og andre som har et budskap til kommunens innbyggere i koronatiden. 

Responsen har vært massiv. Uansett hvor kommunens folk befinner seg, får de nå hyggelige tilbakemeldinger. Innbyggerne setter pris på at rådmannen og ordføreren gir en daglig status, de setter pris på å høre kommunalsjefen for oppvekst snakke om å åpne barnehagene og de gode rådene kommuneoverlegen kommer med.

- Som beredskapsby for Norskehavet setter vi all kriseberedskap høyt. Bredden i denne pandemien viser oss at det ikke bare er de typiske beredskapstjenestene som responderer på en slik situasjon, men at hele byen går i beredskap på en profesjonell måte, sier rådmann i Kristiansund, Arne Ingebrigtsen. 

- Vi har oppnådd å gi innbyggerne så mye og så god informasjon at de føler seg trygge på at Kristiansund kommune håndterer denne spesielle situasjonen godt. Ordfører Kjell Neergaard mener at vi aldri har hatt høyere tillitt ute i befolkningen, sier Tore Lyngvær. 

Han vil helt klart anbefale andre kommuner som ønsker å gjøre dette, å ta en prat med dem som kan gjøre det.
- Dette er i utgangspunktet nokså enkelt og nokså rimelig å sette i gang. I tillegg har Fylkesmennene skjønnsmidler som det kan søkes om til slike tiltak. 

KS-podden: Kommunal informasjonsradio

I denne episoden har vi besøk av ordfører Kjell Neergaard og kommunikasjonssjef Tore Lyngvær i Kristiansund kommune.

Sendingene ligger stort sett på halvannen time, men de har vært oppe i tre timers lange sendinger på enkelte dager.
- Vi har tre faste gjester: Det er ordfører, rådmann og kommuneoverlege. Ellers plukker vi gjester etter aktualitet, for eksempel kommunalsjef for helse og omsorg, noen fra sykehjem, politiet osv, sier kommunikasjonssjefen.
Omtrent 1.000 mennesker ser på sendingen live, og en god del ser dem senere.
Framtiden til TV-sendingen fra Kristiansund kommune er allerede bestemt:
- Vi kommer til å fortsette med slike sendinger fra rådhuset også etter koronaen, men da en gang i uken, sier Lyngvær. 

Kommunen bruker også innslag fra sendingen til å krydre sine sosiale medier. Innslaget med åpning av barnehager er vist hele 3.600 ganger på Facebook på ett døgn.

Alle sendingene til Kristiansund komune finnes på YouTube, på nettsidene til Tidens Krav og hos KSU 24/7.