Klimaordførerne

I 30 dager lever hver ordfører med én selvvalgt klimautfordring. Det kan f.eks. være å unngå matsvinn, la bilen stå eller spise vegetarisk. Fra 8. februar til 9. mars vil de inspirere og engasjere ved å blogge om sine historier og refleksjoner. Underveis vil de utforske alle aspekter ved endring: hvilke reaksjoner får de fra venner, familie og kollegaer? Hvilke praktiske utfordringer oppstår? Får de noen aha-opplevelser? Og har egentlig kommunen lagt til rette for å leve mer bærekraftig?

De 13 Klimaordførerne har valg hver sin bærekraftige endring de ønsker å utforske i prosjektperioden, og deler erfaringer, refleksjoner og historier underveis på en felles bloggplattform. Endringsekpserimentene deres blir satt inn i en større sammenheng ved hjelp av personlig oppfølging fra forskere på klima, endring og omstilling. 

2019 er et viktig år for klima- og miljøarbeidet i Osloregionen. Det er året for å engasjere, mobilisere og inspirere kommunene til å jobbe sammen mot målet om å være Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima. 

Ambisjonene er høye. 7. februar signerte ordførere i Osloregionen en erklæring som forplikter dem til ambisiøse klimamål. Dette er mål som krever store og dyptgående endringer i teknologi, holdninger, adferd, systemer og strukturer.

Dette vet Klimaordførerne. Derfor vil de forplikte seg til å gjennomføre én endring i eget liv i 30 dager. Underveis får ordførerne støtte og veiledning fra forskere, og ordførerne vil dele historiene sine med omverden.

Nå er prosjektet omtrent halvveis. Hvordan har det gått - så langt? Det meldes om mange heiarop på veien og inspirerende kommentarer. Men det er også noen rare blikk og sure tilbakemeldinger.

Her er noen av klimaordførerne:

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen har som mål å spise to fiskemiddager i uka og en aldri så liten opptrapping av kollektivreiser. Han takker skrei-sesongen for at det ikke er noe problem å spise mer fisk.

Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg kommune, skal unngå plastpose når hun handler. Hun har satt i gang en aldri så liten hjemmeproduksjon av handlenett.

Ordfører i Østre Toten, Guri Bråthen, kan melde at hennes kresne katt, Sigbjørn, ikke er fornøyd med familiens nye regel om å spise opp maten… Her gjelder det å få med seg både barn og husdyr på laget hvis hun skal nå målet om ingen matsvinn i husholdningen.

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune, har vært skeptisk til skifte av transportmiddel fra bil til kollektiv, men innser nå at hun må nyansere sin motstand. Det som har vært den største bonusen er de gode samtalene hun har hatt på veien. Noe hun ikke ville hatt om hun satt i bilen.

Ordfører i Modum, Ståle Versland, har allerede erfart hvordan prosjektet hans inspirerer andre, da svigerinnen sendte bilde fra sitt frokostbord med melk som hadde gått ut på dato.

Disse ordførerne erfarer nå at endring kan være tøft, plagsomt og smertefullt, men også spennende, inspirerende og givende. Følg klimaordførerne i den siste delen av endringsprsojektet og se om de holder til mål!