Frivillige organisasjoner og norske kommuner er nå med på å skape et nasjonalt aktivitetsnettverk for innbyggere, frivillige organisasjoner og kommuner. I Arendal har over 180 lag, foreninger og kommunale avdelinger nå registrert seg i plattformen. Det er kultursjefen godt fornøyd med.

– Jeg ser på Friskus.com som et digitalt leirbål, som legger til rette for møter mellom mennesker og ekte opplevelser, forteller hun. 

Hun er ikke alene om å se viktigheten av å få samlet alt på en plass, også i Kristiansund kommune satser de stort på å gjøre det enkelt å delta.

– Det er positivt at man nå samler alle aktiviteter på ett sted, sier Frisklivskoordinator Anne-Cathrine Grav Olsen. 

Frisklivssentralen i Kristiansund er regional utviklingssentral i region Midt-Norge, og er godt i gang med å bruke Friskus.com.

– Det å gi til andre, aktiverer områder i hjernen som er ansvarlig for lykke, belønning og velvære, sier Grav Olsen. – God folkehelse er ikke bare fravær av sykdom, men også å mestre hverdagen og fylle den med innhold.

God livskvalitet for alle er ett av FNs bærekraftsmål, og Kristiansund får godt selskap av Nye Ålesund kommune i arbeidet med å nå disse målene. 

Den kommende storkommunen har testet forskjellige digitale frivilligverktøy i ett år, og fra høsten 2019 valgte de Friskus.com for de neste fire årene.

– Friskus er et viktig tilskudd til Ålesund kommune sin smartbysatsing, og står seg godt i arbeidet med å levere på FNs bærekraftsmål, sier digitaliseringsrådgiver Stina Lillevik.

– Det er utrolig mye kjekt som skjer rundt om i disse kommunene, men det har vært umulig å få en god oversikt. Det løser nå Friskus.com for oss med sin oversiktlige og intuitive aktivitetskalender, sier Lillevik.

Fra samling i Ålesund i oktober. Foto: Friskus

– Stort behov for investeringer og bruk av velferdsteknologi

Også Voss kommune er opptatt av at innbyggerne skal kunne føle tilhørighet til sosiale fellesskap. Rådmann i Voss herad, Aril M. Steine, mener kommunene må legge til rette for dette.

– Kommunene trenger å hindre utenforskap ved å legge til rette for økt samfunnsdeltakelse. Digitale og sosiale møteplasser kan skape positive fellesskap, og er et nyttig verktøy i arbeidet, sier Steine.

Derfor har Voss vært en av kommunene som har bidratt til utviklingen av Friskus.com, gjennom en «Innovasjonskontrakt». 

– Vi planlegger nå et storstilt implementeringsarbeid i det nye heradet som etableres fra januar 2020, forteller han, og legger til at det i offentlig sektor er et stort behov for investeringer og bruk av velferdsteknologi som gjør hverdagen enklere for brukerne.

Vil at flere skal se verdien

På andre siden av landet er de også opptatt av en aktiv frivillighetspolitikk, blant annet i Lørenskog kommune, som er i stor vekst. 

Frivillighetspromotor Lillian Halvorsen og kollegaer planlegger nå en Friskus-dag som skal inneholde spennende aktiviteter for alle aldre, der også den digitale møteplassen skal vises frem. 

På denne måten ønsker de å legge til rette for utvikling av frivilligheten, blant annet gjennom å synliggjøre aktiviteter i regi av lag og foreninger.

– Vi vil at dette skal føre til at flere ser verdien av å legge ut aktiviteter de er ansvarlige for i Friskus.com, og at flere finner aktuelle aktiviteter og frivilligoppdrag de ikke ante noe om, avslutter Halvorsen.

Skjermdump fra friskus.com. Foto: Friskus