Det er et nasjonalt satsingsområde å sikre at alle barn får like muligheter for fritidsaktiviteter, men løsningene må vi finne lokalt.

Malin Maurset, i Frisklivssentralen i Modum, prosjektleder for arbeidet med portalen fritid123.no

På portalen fritid123.no ligger den komplette oversikten over alt man kan finne på i Modum og nabokommunene Sigdal og Krødsherad. Hva med allidrett? Fiolin? Boksing? Barne- og ungdomsteater? Eller kanskje rallycross? Hva koster det? Og hva finnes av gratisaktiviteter?  

- Til sammen er det 220 organiserte fritidsaktiviteter i kommunene våre, og oversikten over alle de er få forunt å ha i hodet, sier Malin Maurset i Frisklivssentralen i Modum, prosjektleder for arbeidet med portalen.

Det var under oppfølging av den nasjonale Fritidserklæringen - som sier at alle barn skal ha mulighet til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomi - Modum kommune oppdaget at de hadde behov for en samlet oversikt over de lokale aktivitetene.

- Modum har en høyere andel av barn i lavinntektsfamilier enn landsgjennomsnittet, og all erfaring viser at barn i slike familier deltar i færre fritidsaktiviteter, sier Malin Maurset.

I Modum begynte de med å involvere barn og unge, samt alle kommunale tjenester som jobber med barn og unge, og spurte: Hva skal til for at flere deltar?

 På møter med blant annet Ungdomsrådet kom de unge med konkrete forslag. De etterlyste for eksempel «kule» aktiviteter som kampsport, aktiviteter som ikke koster så mye å være med på, og aktiviteter som ikke har prestasjonsfokus. Samtidig kunne andre deltakere på de samme møtene fortelle at slike aktiviteter allerede fantes. Men ingen hadde samlet oversikt, verken innbyggere eller ansatte i kommunen.

- Så det første vi måtte gjøre, var å skaffe oversikt. Det er mye enklere for alle parter å ha ett sted å forholde seg til, sier Malin Maurset.

Etter tips fra de unge ble designet på nettsida gjort enkelt og søkevennlig. Man velger selv hvilke søkekriterier som er viktigst når man skal orientere seg, ikke så ulikt finn.no-sidene de fleste kjenner fra før. Portalen fritid123.no ble lansert i januar 2018, og i løpet av det første året klikket 8000 brukere seg inn på sidene. Til sammen har Modum, Sigdal og Krødsherad 20 000 innbyggere. Hvor mange som har begynt med nye aktiviteter, finnes foreløpig ikke tall på.

- Men vi får tilbakemeldinger fra skoler, lag og foreninger som forteller at mange barn har begynt på aktiviteter fordi de har fått informasjon om at tilbudene finnes og blitt oppmuntret til å sette i gang, sier Malin Maurset.

Fritidsportalen er likevel bare første skritt for å få flere ut i aktivitet.

- Dette tiltaket løser jo ikke problemet med at folk ikke har råd til å betale for barnas fritidsaktiviteter. Men vi vet at det som regel er mer sammensatt enn som så å komme i gang. Mange familier trenger ikke bare å få dekket kontingenten, de trenger mer veiledning. Kommunen må samarbeide tett med familiene som trenger hjelp, og med de frivillige lagene og foreningene om å tilrettelegge aktivitetene slik at flest mulig kan delta. I dette arbeidet er fritid123.no et godt verktøy, sier hun.