«Mer moro for mindre» er mottoet for appen, som rundt 1600 brukere har lastet ned hittil. Ved å kjøpe billetter via appen får barna 20 prosent rabatt på mange av Askers mest populære fritidstilbud, som svømmehallene på Risenga og Holmen, bowlinghallen Lucky Bowl, trampolineparken Altitude og skianlegget i Vardåsen.

- Med AiA ønsker vi å bidra til at barn og unge blir mer aktive, og de som trenger det kan få økonomisk hjelp til aktiviteter på en måte som ikke virker stigmatiserende, sier prosjektleder Heidi Thoeneie i Asker kommune.

Appen fungerer som en digital betalingsløsning. Ved å vise appen får barna rabatt via sin personlige QR-kode, som de scanner ved inngang.

- Ingen ser om det er mamma, bestefar eller helsesøster på skolen som har satt inn penger på app-kontoen. Barna bruker samme betalingsløsning samme hvor pengene kommer fra - de som får hjelp fra kommunen trenger ikke å føle seg utenfor. Heidi Thoeneie, prosjektleder i Asker kommune

AiA kan bare brukes på aktiviteter, appen fungerer for eksempel ikke i alle de fristende kioskene rundt om på fritidstilbudene.

- Dermed er det umulig for barna å bruke pengene i appen på burgere og brus, sier prosjektlederen og smiler lurt.

 På AiA ligger også alt som finnes av gratis fritidsaktiviteter i Asker. Ved å klikke på oversikter og info kan barn og unge finne en rekke tilbud som ikke koster en krone. Heidi Thoeneie åpner mobilappen og demonstrerer:

 - Her kan barna se at det for eksempel finnes all-idrett, hvor det bare er å møte opp. Eller «Lek deg sprek»-arrangementer, eller» Askeronsdag», der Asker Turlag har masse aktiviteter, alt fra turer i skogen eller utflukter til klatreparken, sier hun og scroller seg nedover skjermen.  

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Screenshot: Både rabatterte aktiviteter og gratisaktiviteter er med i AiA-appen. 

Asker kommune finansierer ikke rabattene i appen. Det er samarbeidspartnerne, som svømmehallene og trampolineparken, som har inngått avtale om å gi rabatt til alle barn og unge som bruker appen. Også de som bor utenfor Asker - appen skiller ikke på bostedsadresse. Kommunen bidrar på sin side med midler til de barna i kommunen som trenger økonomisk hjelp for å være mer aktive. Denne støtten gis som et lavterskeltilbud, uten omfattende behovsprøving.

- Vi samarbeider med skolene, som søker for barn og familier de ser trenger hjelp, sier Hedi Thoeneie.

Hun håper at også hjelpeinstanser som NAV, flyktningteam og barnevern etter hvert kan kanalisere aktivitetsmidler via AiA-systemet.

I 2019 vil Asker bruke rundt 350 000 kroner på aktivitetsmidler via AiA, i 2020 rundt 650 000 og i 2021 rundt 750 000.

Organiserte fritidsaktiviteter av varig karakter, som fotball og håndball, ligger ennå ikke i appen som et ordinært tilbud.

- For barn som har behov for støtte til slik aktivitet, kan vi i samarbeid med skolene og klubbene legge penger i appen, men det er foreløpig en løsning litt på siden av hovedbruken. Heidi Thoeneie, prosjektleder i Asker kommune

Appen skal nå videreutvikles, og på sikt håper prosjektlederen at også de faste, organiserte aktivitetene i kommunen blir koblet på, slik at man kan betale medlemsavgifter og liknende med denne løsningen.

- Vi håper AiA kan bli knutepunktet for å formidle aktiviteter til alle, sier hun.

AiA gir rabatter til alle barn mellom 6 og 16 år, men ikke til ungdom og foreldre.

 - Vi får tilbakemeldinger fra skoleelever på videregående som sier at de også vil ha rabatter. Men det er opp til politikerne om de vil utvide ordningen. Utgangspunktet for appen var å legge til rette for mer aktivitet blant barn på barne- og ungdomsskolen, sier Heidi Thoeneie.

 Asker kommune har brukt rundt 400 000 kroner på å utvikle appen, som ifølge prosjektlederen har vakt stor interesse i andre kommuner. AiA støttes også med midler av Program for folkehelse.

- AiA er en innovativ og ny løsning, det er ingen andre kommuner som har tilsvarende ordninger. En del kommuner har forskjellige aktivitetskort for barn som trenger hjelp, men da blir det veldig synlig hvem av barna som bruker «fattigkortet». Med AiA blir det likt for alle barn Heidi Thoeneie, prosjektleder i Asker kommune

Tekst: Bente Frøytlog/Felix Media Foto: Fredrik Naumann/Felix Features