Å få flere menn inn i helsetjenesten er viktig for brukerne.

Eli Sogn Iversen, prosjektleder Menn i helse

Det er veldig viktig å få flere menn inn i helse- og omsorgssektoren. Alle arbeidsplasser trenger begge kjønn og det er positivt for arbeidsmiljøet. Vi tenker litt ulikt, sier Eli Sogn Iversen. Hun har vært prosjektleder for «Menn i helse» siden KS fikk ansvaret i 2014.

«Menn i helse» skal bidra til å rekruttere flere helsefagarbeidere i kommunesektoren. Prosjektet har nå vært etablert i noen år og stadig flere fylker melder seg på. 

- Å få flere menn inn i helsetjenesten er viktig for brukerne. På sikt tror vi også det kan gjøre noe med omdømmet og status på tjenestene, sier Iversen.

«Menn i helse» tilbyr et komprimert utdanningsløp for menn som ønsker fagbrev og fast stilling som helsefagarbeider. Målgruppen er menn i aldersgruppen 26-55 år som er arbeidssøkere og som har ytelse fra NAV.

Hun mener opplegget de har laget for å rekruttere menn inn i helse- og omsorgssektoren er en gavepakke.

- Det er jo unikt at de får et fagbrev til slutt og dermed har et større fortrinn i forhold til arbeidsmarkedet. Det gir jo en ekstragevinst for en hel familie når en voksen kommer i arbeid, sier hun.

Iversen understreker samtidig at det kan være tøft for mange å sette seg på skolebenken igjen og samtidig være ute i praksis. Utdanningsløpet er komprimert og det er høye krav til deltakerne med en stram timeplan og strenge kompetansekrav.

- Vi stiller strenge krav. Det er utrolig viktig at vi plukker ut de riktige deltakerne og de som faktisk egner seg i et slikt yrke. De fleste får en helt annen struktur på hverdagen sin, noe de opplever som veldig positivt og de får en utdanning som gir gode arbeidsmuligheter, sier hun. 

Fakta

  • Menn i helse er etablert i totalt 11 fylker, av de er det 8 fylker som har nytt kull i 2017 som startet sin rekruttperiode 28. Mars.  
  • Nye kull i fylkene Akershus, Buskerud, Vestfold, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal i Søre Sunnmøre, Telemark og Rogaland i 2017.

  • 81 har tatt fagbrev som helsefagarbeider og bestått. Over 50 % av deltakerne har oppnådd meget godt bestått på sin fagprøve. 

  • 119 stk går i skoleløp nå, dvs at de gikk Vg1 helse- og oppvekstfag fram til nyttår og Vg2 helsefagarbeider fram til juni 2017.
  • Cirka 352 menn i gang med Menn i helse-løp og 81 er ferdig så langt.