Bodø kommune har kommet langt i bruk av teknologi slik at innbyggeren kan bo hjemme lengst mulig. Her har det vært fokus på å utvikle teknologiske løsninger som pasientvarslingsanlegg. Dette skal gi mer trygghet for brukeren og gjøre bruken av arbeidstiden mer effektiv for helsepersonell.

Både KS og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol var så begeistret over innsatsen at de valgte å besøke Bodø for å lære mer om hvordan kommunen jobber for ny organisering av arbeidet og arbeidstiden.

- Bodø kommune var med i det aller første forsøket i Tørn og har kommet langt i arbeidet. Her lærer Tørn av flinke Bodø kommune, og forhåpentligvis Bodø også litt av Tørn, innleder avdelingsleder i KS, Marit Roxrud Leinhardt.

Foto: KS

Avdelingsleder i KS, Marit Roxrud Leinhardt, er imponert over arbeidet som gjøres i Bodø kommune. 

I rapporten til Helsepersonellkommisjonen blir ny oppgavedeling og organisering trukket frem som en av løsningene for bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Dette har kommunen tatt på alvor og de involverte er gode ambassadører og endringsagenter for både Tørn og forslagene fra Helsepersonellkommisjonen.

Slik har Bodø gjort det

Så hvordan har kommunen gått frem for å møte utfordringene i fremtidens helse- og omsorgstjeneste?

På Stadiontunet sykehjem og Sentrum hjemmetjeneste, fordeler de arbeidsoppgavene og organiserer arbeidshverdagen på nye måter. En ny måte å organisere arbeidet og arbeidstiden på skal gi merverdi både for ansatte, tjenestemottakere og pårørende.

Og de har grunn til å juble over gevinstene de har fått siden de ble med i prosjektet. Tjenestemottakere og ansatte har fått en bedre jobbhverdag.

Prosjektleder for Tørn i Bodø kommune, Mari Søttar Svendsen, forteller at de har hatt økt fokus på optimal bruk av kompetanse i ny oppgavedeling.

Foto: KS

Snorre Noralf Johansen, leder ved Stadiontunet sykehjem, og prosjektleder for Tørn i Bodø kommune, Mari Søttar Svendsen. 

Større trygghet

- Det handler om å sikre riktig kompetanse til riktig pasient til riktig sted. Dette er og blir viktig, forteller Svendsen.

Snorre Noralf Johansen, leder ved Stadiontunet sykehjem, sier at de ansatte nå har fått større trygghet i hverdagen og at tydelig kommunikasjon fra starten og samarbeid mellom leder og tillitsvalgte har vært avgjørende for å få til endringer. Også ansatte kan bekrefte dette.

- Den nye arbeidshverdagen føles tryggere selv om vi er færre og vi har fått frem yrkesstoltheten. Endelig kan vi være sykepleiere, og ikke alt annet, sier sykepleier Marianne ved Stadiontunet sykehjem.

Imponert minister

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er imponert over innsatsen i Bodø kommune. Hun ser positivt på utviklingen i Tørn og heier på alle kommunene som deltar i prosjektet. 

- Suksessen til Tørn er at dette er et prosjekt som kommunene har vært med på å utvikle selv. Det er spennende å følge med på. Vi har fått helt åpenbare gevinster som har blitt tatt ut av de som gjør arbeidet selv hver eneste dag. Det å kunne bredde ut må vi gjøre med fortegnet å bruke kompetansen riktig, avslutter Kjerkol.

Lenkeblokk Icon Les mer her: Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg - KS Lenkeblokk Icon Les også mer om hvordan Bodø kommune har jobbet med Tørn her