Under koronakrisen har kommunene vært nødt til å jobbe annerledes. Det har vært en vanskelig tid, både for kommunene – som tilbyr tjenester og hjelp, og for innbyggerne - som mottar tjenester og hjelp. I Sortland kommune har krisetiden likevel gitt noen nyttige erfaringer for fremtiden. Både samtaler, kurs og møter har foregått på video og telefon. Det har åpnet nye – og kanskje overraskende - dører.

- Jeg synes å merke at mange av pasientene mine er mer avslappet og at relasjonen blir mer likeverdig når vi møtes digitalt, sier kommunepsykolog i Sortland kommune, Elisabeth Sjølie.

- Å sitte ansikt til ansikt med en psykolog på et nakent kontor kan være en krevende situasjon for de fleste, sier hun.

For de som har utfordringer med psykisk helse og rus må koronatiden ha vært ekstra tøff. Mange har vært isolerte og redde for å bli syke. Behandlingstilbudet ble endret radikalt og kommunene ble nærmest heldigitale over natta.  

I Sortland har kommunepsykologen inntrykk av at det det er færre uteblivelser med digitale løsninger. Hun tror det kan skyldes at pasienter med angst kan synes det er vanskelig å sitte på venterom, mens enkelte pasienter med depresjon synes det er vanskelig å forlate huset.

Ble heldigitale – med noen unntak

- Vi ser at de yngre brukerne våre tar det lett, men vi har også blitt positivt overrasket over at også de middelaldrende og unge eldre får det til, sier Geir Jensen, som er samtaleterapeut i avdeling for psykisk helse og rus i kommunen.

Han forteller at tilbakemeldingene på den digitale overgangen i all hovedsak har vært positive. Olav Fenes, som leder avdeling for psykisk helse og rus i kommunen, samtykker:

- Vi har erfart at kontakt via telefon og video har fungert godt hos de med lette og moderate psykiske vansker. Samtalene blir enda mer målrettet og tidsbruken redusert. 

Og selv om kommunens møter med brukere måtte bli digitale i en periode våren 2020, ble det tatt hensyn. De ansatte i avdeling for psykisk helse og rus vet godt at folk er forskjellige og har ulike behov. Korona eller ei – alvorlig syke mennesker har fått hjelpen de trenger.

- Enkelte personer med alvorlige psykiske vansker eller rusutfordringer, som ikke var bekvemme med telefon- eller videosamtaler, har vi møtt fysisk. Vi har også gått tur, møttes på samtalerom med smitteverntiltak og også i hjemmet, sier Olav Fenes.

Geir Jensen, samtaleterapeut i avdeling for psykisk helse og rus i Sortland kommune og Olav Fenes, leder for avdeling for psykisk helse og rus i kommunen.

Gjør psykologisk hjelp mer tilgjengelig

Kommunepsykolog Elisabeth Sjølie innrømmer at perioden har bydd på mange utfordringer også. 

- Å snakke sammen gjennom en skjerm er distansert og samtalene glir ofte lett over til at man snakker om mer praktiske tema. For noen pasienter med lettere og forbigående vansker kan dette gjerne være hensiktsmessig, men for andre kan det være uheldig.

Hun forteller at mennesker som generelt er utrygge eller som trenger mye av det relasjonelle, vil kunne få det vanskelig når de non-verbale signalene ikke så lett lar seg lese eller vise utad. Spesielt har det vært utfordrende å møte nye pasienter digitalt, når målet er å etablere en trygg relasjon.

- Man får ikke den naturlige blikkontakten og man går glipp av signaler på at pasienten kjenner seg utrygg. Man får heller ikke gjort like gode observasjoner og vurderinger, sier Sjølie.

Sjølie forteller at hun ønsker å tilpasse behandlingen i enda større grad i fremtiden.

- Etter hvert som koronatiltakene slipper opp, tenker jeg det blir viktig at pasientene får si noe selv om hva som fungerer for dem. Jeg har tidligere latt pasienter velge mellom å møtes på kontoret, gå en tur eller møtes i hjemmet, men nå tenker jeg det er naturlig å inkludere også videoterapi som ett av valgene. Jeg tenker også at dette er en god løsning for mennesker som tidligere har unnlatt å møte helsevesenet fordi de har vanskelig for å forlate hjemmet. Tilbud om videoterapi kan da føre til at psykologisk hjelp blir mer tilgjengelig, avslutter psykologen.  

Visning lesning

Kommunetorget har lagt ut ukentlige rapporter siden mars om konsekvensene av koronapandemien og arbeidet med rus og psykisk helse i kommunene. Her forteller flere kommuner om deres arbeid med disse gruppene i denne perioden. 

 

 

Les mer