Vi kunne med fordel ha ventet et år eller to, men vi vil gjerne være med på utviklingen.

Andreas Chr. Nørve, rådmann i Vanylven kommune

Vi skal ikke digitalisere for enhver pris. Målet må være å effektivisere. Vi har jobbet systematisk for å finne ut hva vi bruker tid på. Digitalisering er en kontinuerlig prosess, sier rådmann Andreas Nørve, som nylig vant den gjeve tittelen «Årets kommuneprofil» i Kommunal Rapport.

Nørve ble nominert av sin egen ordfører, Lena Landsverk Sande, og hele kommunestyret i Vanylven. De beskriver ham som «innovativ og ikke redd for å prøve noe nytt».

«Vanylven – en grunn til å smile» står det på kommunes hjemmesider. Kommunen med om lag 3200 innbyggere ligger ved kysten i hjertet av Sunnmøre. Vanylven grenser mot Sande i nord og Eid i sør, Volda i øst.

Først ut med chatbot 
Det er ikke alltid størrelsen det kommer an på. Til tross for et beskjedent antall innbyggere, ligger Vanylven kommune i førersete når det gjelder å ta i bruk nye løsninger og teknologi. Da Kommuneforlaget lanserte sin nye chatbot i oktober i fjor, var Vanylven den første kommunen som tok kontakt og ønsket å teste løsningen.

- Chatbot er også et nybrottsarbeid. Vi kunne med fordel ha ventet et år eller to, men vi vil gjerne være med på utviklingen. Nå er vi i gang med å utvikle en versjon som forstår både bokmål, nynorsk og dialekt, sier rådmannen.

Løsningen kombinerer kunstig intelligens med norsk språkteknologi, og lærer gjennom bruk. Sammen med Kommuneforlagets omfattende kompetanse innen kommunalt lov- og regelverk kan mange kommuner ta den i bruk på sin hjemmeside med en gang. Chatboten kan også bakes inn i Facebooks brukerflate.

På Vanylven kommunes hjemmeside er det nå mulig for alle innbyggere å få direkte svar via chat på spørsmål om alt fra kontaktinformasjon, barnehageplass og vigsel.


Chatboten svarer direkte på spørsmål på Vanylven kommunes hjemmeside. Foto: Screenshot

Mange fortrinn
- Vanylven er en svært fremoverlent kommune som tør å prøve nye løsninger. Det er derfor ikke spesielt overraskende at de var først ute med å ta i bruk vår chatbot, sier Stig Andre Dignæs Rundhaug, som er redaktør og produktansvarlig for løsningen i Kommuneforlaget.

Rundhaug har ansvaret for å legge inn alt av innhold, som er bygget på all kunnskap Kommuneforlaget har samlet om kommunesektoren over flere tiår. Kommuneforlaget samarbeider med it-selskapet Convertelligence om utviklingen av produktet. Selskapet har kompetanse både innen koding, språk og design og står for den tekniske plattformen.

- Vårt mål er at løsningen skal være så enkel og fleksibel som mulig. Du trenger ikke IT-kompetanse for å ta den i bruk. Vi regner med at kommunene må sette av minst ett dagsverk for å legge inn kontaktinformasjon og tilpasse den lokale forhold, sier Rundhaug.

Mens en telefonhenvendelse inn til kommunen vil koste rundt 40 kroner, vil en henvendelse til Kommuneforlagets Chatbot kun ha en lav årlig kostnad.

- Det er mye å spare for kommunene ved å installere løsningen på sine hjemmesider, men vi vet også at vi treffer innbyggerne mye bedre. Innbyggerne får informasjonen de trenger når de trenger den, sier Rundhaug.

Vanylven kommune lanserer en ny og bedre versjon på sine nettsider i mars. Hitra er kommunen som har kommet lengst med tilpasningen av sin chatbot. Mange kommuner har tegnet kontrakt med Kommuneforlaget og vil ta i bruk chat-løsningen i løpet av året.


Stig Andre Dignæs Rundhaug er redaktør og innholdsansvarlig for Kommuneforlagets chatbot. Foto: Ida Slettevoll 

Rådmannens filosofi   
Vi må sette fart på digitaliseringen i Kommune-Norge, hevder mange. Andreas Nørve derimot, har en ganske annen filosofi. Hans budskap i en kronikk i Kommunal Rapport er tvert imot at vi må senke tempoet i digitaliseringen. For hastverk er lastverk, mener han.

- Kommunene kan gå seg vill i løsninger og muligheter. Det kan koste dyrt å ha det for travelt, sier han.

Hver kommune bør heller sette av tid til å lage en effektiviseringsplan for perioden med analyse av arbeidsprosessene og handlingsplan med konkrete tiltak.

- Jeg har en følelse av at leverandørene får styre for mye av effektiviserings- og digitaliseringsprosessene i kommunene, sier Nørve.

Digitalisering er ikke målet, mener Nørve. Selv har han snudd stein for stein for å effektivisere måten kommunen jobber på. Da han begynte som rådmann i Vanylven for ni år siden, var kommunen i en vanskelig økonomisk situasjon. Han så raskt at de kunne spare noen kroner ved å forenkle noen arbeidsprosesser.

- Noen bar datalister fra et kontor til et annet. Data fra systemet for helse- og omsorgstjenester måtte tastes inn manuelt i økonomisystemet, sier han.

Det tok et år før de fikk løst problemet. Kommunene strevde med å få de ulike leverandørene til å snakke sammen. Etter at det nye systemet var på plass, tok rådmannen for seg andre tjenester steg for steg. 

Til tross for at Vanylven kommune nå har fått en god kommuneøkonomi, er det fremdeles ikke fritt for utfordringer. Flere arbeidsplasser knyttet til kyst og gruvesamfunn har gått tapt.

- For hvert år taper vi millioner. Vi må legge ned skoler, barnehager og institusjoner. Da må i alle fall infrastrukturen være på plass for å gjøre kommunen attraktiv. Vi må snu en negativ trend når det gjelder folketall, sier Nørve.

Kommunalpolitisk toppmøte 2018

Kommunalpolitisk toppmøte (KPT) 20. mars 2018  skal handle om hvordan digitalisering i kommunesektoren virke på innbyggernes liv.

Fibernett til alle
Nørve er ikke bare en pådriver for digitalisering i sin egen kommune, men har bidratt til utvikling i hele distriktet.

- Det største prosjektet for oss har vært å sørge for fibernett i hele kommunen. Vi startet et samarbeid med nabokommunene Sande, Hareid, Nordfjord og Volda. Nå har vi sikret kommunikasjonen for alle syv kommuner i distriktet med datasenteret i Hareid, sier han.

I tillegg har Vanylven kommune, gjennom bytteavtale, fiber i alle de syv Nordfjord-kommunene - noe som gir muligheter for et større samarbeid. Nå er det innbyggernes tur og målet er at alle de 3184 innbyggerne fordelt på 14 småsteder skal ha fiber innen november 2019.

- I Vanylven bor det innbyggere i enhver dal og krok. Det er dyrt å bygge ut fiber til alle, men det er nødvendig for fremtiden. Høyhastighetskommunikasjon legger til rette for velferdsteknologi, sier han.

Digitalisering er en kontinuerlig prosess og Nørve er stadig på jakt etter nye løsninger og gode råd.

- Jeg følger nå alle de norske kommunene på Facebook. Grunnen til at jeg gjør det er at jeg ønsker å lære av andre, sier han.


Befolkningen bor spredt i Vanylven kommune. Her Slagnes kirke en vinterdag. Foto: Knut Petter Dimmen/ Flickr 

Tre gode råd til andre kommuner:
1. Vær kritisk. I dag er det nesten flere løsninger enn problemer. Du kan gå vill i løsninger og bruke alle penger på løsninger som ikke er tilpasset din kommune.

2. Når vi jobber med digitalisering må vi tørre å prøve og feile.

3. Det er viktig å sørge for å forankre de nye prosjektene blant de ansatte.