Vi er alltid på jakt etter talenter som har potensial og den driven som skal til for å bli en god «salmarer».

Arthur Wisniewski

Frøyabedriften SalMar

En av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks. Eier 100 lisenser for marin produksjon av atlantisk laks i Norge. SalMar har bygget opp et fullintegrert system for oppdrett, slakting, foredling, salg og distribusjon av oppdrettslaks og kontrollerer således hele verdikjeden. 117.000 tonn laks ble slaktet ved SalMars anlegg InnovaMar i 2018. InnovaMar er navnet på SalMars nye slakte- og foredlingsanlegg på Frøya i Midt-Norge.

Trolig har fiskeoppdrettsbedriften på Frøya i Trøndelag en stor del av æren for at kommunens innbyggertall øker.  I dag kommer omkring 90 prosent av de nærmere 700 ansatte fra Øst-Europa, særlig fra Polen og Litauen.
- Som kommunens største arbeidsgiver har vi tatt et bevisst valg på at de ønsker og trenger et mangfold av ansatte i alle aldre og kjønn, med ulike nasjonaliteter og bakgrunn, sier Arthur Wisniewski som er HR-direktør.

Satser på norsk ungdom

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks. De trenger mange på lønningslista. 60 trailere med fisk forlater Frøya daglig. Siden 1991 har de arbeidet med fiskeoppdrett og foredling på øya.
Lange dager og tungt, fysisk arbeid skremte ikke Filip Riise og Morten Juberg fra å flytte hjemmefra og til Frøya for å jobbe i fiskeindustrien. Og de er ikke de eneste. Etter at NAV Trøndelag og SalMar startet et samarbeidsprosjekt våren 2018, har over 60 ungdommer og unge voksne fått jobb her – og flere kan det bli. NAV har en stående ordne om å rekruttere egnede folk til bedriften. Når de finner noen, får de stort sett raskt jobb her for bedriften går bra.

Arthur Wisniewski (f.v), Carl-Tore Ellingsen Næss, Filip Riise og Morten Juberg er strålende fornøyde med å arbeide på SalMar på Frøya. 

- Utgangspunktet for samarbeidet var at SalMar, som er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks, hevdet at norsk ungdom ikke ville jobbe i industrien, forteller HR-rådgiver på SalMar, Carl-Tore Ellingsen Næss. -Vi ønsker oss flere norske ungdommer hit, både for å heve anseelsen til industriarbeidere, men også fordi det betyr noe for lokalmiljøet på Frøya, sier han. Næss, som tidligere var leder av NAV Skaun, kontaktet NAV Trøndelag.

- Vi har dårlig erfaring med bemanningsbyråer, og vi tenkte at hvis vi fikk NAV med på laget, kunne vi nå ungdommer i hele Trøndelag, sier Næss.

SalMar har jobbet aktivt for at bedriften skal bli attraktiv for norsk ungdom også. – Jeg mener vi får et bra miljø hvis vi klarer å rekruttere og beholde en god blanding av lokale, regionale og internasjonale ansatte.

SalMar skal ikke bare være et godt sted å være laks, men også å være menneske. Arthur Wisniewski

Måtte starte med å kurse NAV i fabrikken

Før rekrutteringen startet, ville de at veilederne i NAV selv skulle få førstehånds kunnskap om hva det vil si å jobbe i fiskeindustrien.

Seks stykker fra NAV jobbet fra halv sju om morgenen til halv fem om ettermiddagen i to dager. Det var knallhardt og fysisk tungt, og de skjønte fort at det er vanskelig å legge til rette for folk med fysiske utfordringer. Dessuten må de som jobber der ha førerkort og bil på grunn av manglende kollektivtilbud og arbeid til alle døgnets tider.NAV-kontorene i Trøndelag håndplukker egnede kandidater og mange er deltatt på lokale informasjonsmøter. En av dem som kom til Frøya via NAV er Morten Juberg (30) fra Verdalen. Han hadde jobberfaring fra butikk, men ikke fra fiskeindustrien. Så hva var det som fikk ham til å flytte 30 mil hjemmefra til ytterst i havgapet?

- Stefaren min, som har familie på Frøya, har lenge hintet om at jeg burde begynne her. Og siden jeg kommer fra en bygd, er det ikke et steg å komme til Frøya.  Og han angrer ikke.

- Jeg stortrives, selv om det ikke er så veldig mye som skjer her utenom arbeidstid. Vi må ta initiativ til sosiale aktiviteter selv. Og det gjør vi.

19-åringen Filip Riise ble ansatt i juni. Han hadde akkurat avsluttet videregående, og fire dager etter begynte han i jobb. Han var skolelei og ville ut i arbeidslivet. Riise kommer fra Trondheim, så overgangen var større for ham.

- Jeg er bygutt, så jeg er vant til at det foregår mer rundt meg. I helgene pleier jeg å dra til Trondheim, og ellers holder jeg kontakten med venner via sosiale medier. Dessuten begynte en kompis av meg her samtidig som meg.

Hjernekirurger vil jobbe her

Daglig mottar bedriften 5-10 CV-er fra mennesker over hele verden. I sommer oppbemannet bedriften med 60-70 personer. Tilgangen på arbeidskraft er stor.
SalMar bruker både tid og penger på å tilrettelegge for at de ansatte skal bli boende lenge og ha det bra både på jobben og på fritiden. Blant annet arrangerer de faste språkkurs i samarbeid med DalPro, kurset «SalMarskolen» der de vektlegger kulturforståelse og visjoner etc., de hjelper til med å skaffe boliger, startlån i banken og har eget treningsrom på jobb. 

Fra tid til annen trommer bedriften samme aktører på Frøya for å identifisere økt behov for boliger, skole og fritidsaktiviteter. Kommunen, NAV og SalMar samarbeider om å rekruttere og beholde arbeidskraften på øya.

HR-direktør Arthur Wisniewski er opptatt av å skape en god arbeidsplass, et gode sted å være, både for laksen og menneskene. 

Alle lønnes likt

Alle ansatte, uansett hvor i verden de kommer fra og hvilken utdannelse, får samme lønn i samme jobb.
- Det er viktig å opptre som en seriøs aktør som tar ansatte på alvor, er aktiv med å skape gode prestasjonsmiljøer og en trivelig arbeidsplass. Lønn er selvsagt også en viktig faktor i dette, og her gjør vi ingen forskjell – alle ansatte som arbeider i produksjon lønnes i henhold til tariff. I sum gir dette oss en tilfreds arbeidsstokk, trygghet og muligheter for både enkeltpersoner og familier som har kommet til oss fra fjern og nær, sier Arthur Wisniewski  

- De som jobber i fabrikken må være motivert, ha god fysikk og de rette holdningene. Alt annet kan vi lære dem. Kompetanse er selvsagt viktig for SalMar, men vi ekskluderer ikke dem som er uten erfaring fra fiskeindustrien. Vi bygger lojalitet til de ansatte gjennom god personalpolitikk. Hos oss blir alle stilt like krav til. SalMar skal ikke bare være et godt sted å være laks, men også å være menneske. Det er faktisk veldig viktig for oss å ha fornøyde ansatte. Vi er alltid på jakt etter talenter som har potensial og den driven som skal til for å bli en god «salmarer».

På Frøya er det omkring 2.300 personer i arbeidsfør alder. 600-700 av dem har jobb på SalMar. Bedriften er avhengig av det godt samspill med kommunen, NAV og politiet.

Variert erfaring

Havbruksnæringen er i vekst i Trøndelag, og årlig rekrutterer SalMar omkring 300 personer. Av de 60 ungdommene SalMar har ansatt ved hjelp av NAV det siste året, er det 45 som fortsatt jobber der.  SalMar bruker ikke rekrutteringsselskap. Nyansatte til fabrikken kommer via NAV eller direkte kontakt med bedriften.

Må være et arbeidsjern

Arbeidstidene på SalMar varierer, siden det er avhengig av når fisken kommer til land. De må ofte steppe inn på kort varsel, og noen ganger jobber de i helgene også. Det sosiale livet kan i perioder være begrenset.

Likevel: Både Morten Juberg og Filip Riise vil anbefale andre ungdommer å søke seg hit.