Vi må engasjere innbyggerne for å skape gode lokalsamfunn.

Rådmann Lars Bjerke

Samfunnet i dag er jo i oppløsning. Se på radikalisering, se på nasjonalismen, se på Donald Trump, sier rådmann Lars Bjerke i Asker.

Han står på toppen av rådhuset i Asker og skuer utover kommunen sin. Nesten 60.000 mennesker bor her. I villaer, trebebyggelse eller i blokkene på Borgen. Det er innbyggerne han er opptatt av, men hva har det med arbeidslivet å gjøre?

- Det betyr at medarbeiderne selv, som kjenner behovene i lokalsamfunnet, må være med på å skape sin egen arbeidsplass. Vi trenger ledere som er endringsorienterte. Vi må bort fra den tradisjonelle hierarkiske ordningen, sier Bjerke.

Samskaping og medborgerskap. 
- Vi må engasjere innbyggerne for å skape gode lokalsamfunn, sier Bjerke, som selv har skrevet masteroppgave om temaet og har vært på flere reiser til Danmark og Sverige for inspirasjon.

For ifølge Bjerke er det ikke bare i Asker det skjer. Vi står overfor et paradigmeskifte, mener han. Det trengs en ny samfunnsmodell.   

- Akkurat nå har vi en perspektivmelding fra den norske regjering, som sier at det ikke er bærekraft i det norske samfunnet lenger, fordi oljealderen er på hell, pensjonsordningene er svært gode og velferdssamfunnet ikke er robust nok. Vi trenger en ny samfunnsmodell, sier Bjerke.

  • Norske kommuner sysselsetter 497.656 (SSB juni 2016) personer. 43 prosent av de ansatte jobber innenfor helse- og sosialtjenester.
  • Medborgerskap er ikke bare juridiske plikter og rettigheter. Det handler om innbyggere som deltar.
  • Det økende behovet for velferdstjenester kan medføre at kommuner og fylkeskommuner må samarbeide med andre.
  • Stadig flere kommuner inviterer til og etablerer samarbeid med frivillige for å løse ulike oppgaver.

    Kilder: SSB og «Skodd for framtida»

Kommunen i endring. 
Til å begynne med var vi en forvaltningskommune. Etter krigen oppsøkte innbyggerne kommunen med lua i hånda for å be om hjelp aller nådigs. Siden har det vært en revolusjon i kommunesektoren med tankegangen om «New Public Management». Kommunen har de siste tiårene vært styrt av individuelle rettigheter og kommunen har vært som et stort kjøpesenter, som har vært opptatt av å produsere tjenester på en effektiv måte.

- Innbyggere skal ikke bare gi og ta. Vi ønsker at folk i større grad skal ønske å delta i lokalsamfunnet. Vi ønsker at de skal gjøre noe for andre og dermed gjøre noe for seg selv. Det er dette som er samskapingssamfunnet. Det er verdien av at det offentlige er åpen og samarbeider med det frivillige, næringslivet og akademia for å drive innovasjonsarbeid, sier Bjerke.

Forankret i arbeidslivet. 
På Arbeidslivskonferansen 28. september skal han snakke om hva medarbeider- og medborgerskap betyr for lokalsamfunnet og arbeidslivet i kommunen. Han håper å inspirere flere kommuner til å tenke i samme baner. I Askers arbeidsgiverpolitiske plattform for 2020 står det følgende:

«Som medarbeidere og ledere i Asker kommune er vi en del av det unike samfunnsoppdraget; det er mer enn en jobb. Som medarbeidere er vi ansvarsbevisste og oppmerksomme på vår betydning for brukernes opplevelser i hverdagen og skaper gode rammer for innbyggerne i Asker.»

- Det er mer en holdning, en måte å jobbe på, sier Lars Bjerke, som har stått i bresjen for arbeidet med en ny arbeidsgiverpolitikk basert på medarbeider og medborgerskap.

Det handler ikke om at kommunen bare skal gi eller bare ta. Det skal være dialog og involvering.

- Vi er avhengig av hverandre. Vi skal bygge samfunnet sammen. Det er basert på likeverdighet og alle skal ha mulighet til å delta, er rådmannens mantra.