Kommunene i Viken samt Oslo fikk fredag 22. januar invitasjon fra Statsforvalteren til informasjonsmøte i forbindelse med utbruddet av mutert virus i Nordre Follo. Kommunene ble anbefalt å informere på sine sider om at det er påvist mutert virus i regionen, og at kommunene vurderer tiltak og kommer tilbake med ytterligere informasjon.

I møtet på fredag ettermiddag informerte Folkehelseinstituttet (FHI) om at det er høy sannsynlighet for at smitten allerede har spredd seg til andre kommuner, og at konsekvensene av dette ville være store. Det er derfor nødvendig med omfattende tiltak for å bremse spredningen.

Nasjonal forskrift

FHI presenterte tiltak på nivå 5 for Nordre Follo og de tilgrensende kommunene, se vedlegg.  Helsedirektoratet (Hdir) ba om innspill fra kommunene, og presiserte at de ønsket at kommunene skulle være enige om behov for en nasjonal forskrift. Etter at kommunene hadde fått komme med innlegg, kunne Statsforvalteren konkludere med at alle nabokommunene til Nordre Follo ønsket at Regjeringen skulle fatte vedtak om nasjonal forskrift.

Regjeringen fattet nasjonalt vedtak om å innføre nivå fem i følgende 10 kommuner fra og med lørdag 23. januar til 31. januar; Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Flere kommuner som ikke er direkte tilgrensende til Nordre Follo ønsket tilbakemelding på hvilke tiltak som skulle gjennomføres hos dem.  FHI foreslo tiltak på nivå fire, det vil si nivået under det som de tilgrensende kommunene innfører. Dette ville FHI/Hdir komme tilbake til. Bekymringen om økt mobilitet ved stenging av kjøpesenter ble løftet av de tilgrensende kommunene, og det var mange viktige spørsmål rundt effekten av ulike tiltak i forbindelse med skoler, aktiviteter for barn og unge og mobilitet for helsepersonell.

Tiltak i flere nabokommuner

Lørdag kl. 11 ble det gjennomført et nytt møte, der agendaen var å drøfte innhold og avgrensing av tiltak for kommunene som er nabokommuner med de ti kommunene som innførte de strengeste tiltakene.  Helsedirektoratet ønsket også å avklare om det var enighet om å be om en nasjonal forskrift for disse kommunene.

Kommunene fikk komme med innspill og utfordringer i forhold til de ulike tiltakene. De fleste av disse kommunene ønsket også en nasjonal forskrift. Helsedirektoratet informerte om at de ville gjøre vurderinger og justeringer etter innspillene fra kommunene.

Vedtak om utvidet tiltaksområde

Kommunene ble innkalt til nytt møte før Regjeringens pressekonferanse søndag kveld, der de nye tiltakene og justeringene ble gjennomgått. Den viktigste endringen var knyttet til store utfordringer rundt mobilitet og økt fare for smittespredning, noe som medførte åpning av Vinmonopolet i alle kommuner. Forskriften gjelder fra kl. 24. søndag kveld til 31. januar og omfatter følgende 15 kommuner; Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.