Kommunene og fylkeskommunene kan få verdifull bistand fra frivillig sektor i koronaarbeidet, både som praktisk støtte til folk som trenger det og som lytteposter. Samtidig må man sørge for at smittebarrierer ikke brytes.

Frivillighet Norge og KS har utarbeidet åtte praktiske tips om samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner.

Disse tipsene er ment å støtte opp om Helsedirektoratets anbefalinger i artikkelen
«Koronavirus – beslutninger og anbefalinger» kapittel 9 «Frivillige organisasjoner».

Lenkeblokk Icon Samarbeid med frivillige organisasjoner - koronasituasjonen Lenkeblokk Icon 8 praktiske tips til samarbeid med frivillige organisasjoner