Dette er gjort for å kunne håndtere akutte fysiske endringsbehov på blant annet bestående byggverk.

For å sikre at regjeringen og Stortinget får et best mulig beslutningsgrunnlag, er blant andre KS invitert til å medvirke ved utarbeidelse av Prop L om midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19.

Lovmedvirkningen knytter seg til eventuelle og midlertidige unntaksbestemmelser fra plan- og bygningslovgivningen i forbindelse med Covid-19-pandemien.

Som ledd i arbeidet med svar på henvendelsen har KS hatt kontakt med flere bykommuner. Et utvalg av deres respektive svar er tatt med i KS’ svar til departementet.

Les Kommunal- og moderniseringsdepartementets invitasjon her.

Les KS' tilbakemelding til departementet her.