EØS borger som jobber i Norge kan vise frem ID kort fra arbeidsgiver eller annen dokumentasjon som bekrefter arbeidsforhold, sammen med legitimasjon (førerkort, bankkort, pass) for å passere grenseovergangene til Norge for å komme seg til sitt arbeidssted.

KS tar forbehold om at politiet/grensekontrollen kan stille strengere/andre krav ettersom situasjonen utvikler seg.

Lenkeblokk Icon Se også informasjon Halden kommune har lagt på sine nettsider

Her er for øvrig artikkel om at kommuner med hjemmel i smittevernloven kan regulere om personell kan krysse kommunegrensene.

Lenkeblokk Icon Behovet for å krysse kommunegrenser