Oppdatert 19. mars kl. 16.30.

Det er imidlertid grunnleggende betenkelig å overføre enhver lovgivende myndighet fra et folkevalgt Storting. Men KS mener videre at det er behov for å gi nærmere begrensninger i fullmakten, slik at terskelen for å bruke lovens fullmakts-hjemmel blir høyere, og det fremgår klarere hvilke vurderinger og avveininger regjeringen må gjøre ved bruk av loven.

Her kan du lese innspillene fra KS:

Lenkeblokk Icon Brev til Stortinget om Korona fullmaktslov