Formålet med arrangementet er å engasjere personer og selskaper til å skape raske løsninger for bekjempelse av akutte utfordringer som har oppstått grunnet Korona-krisen. Eierne av utfordringene kan komme fra både offentlig og privat sektor. Hack the crisis Norway arrangeres allerede 27. – 29. mars, så fristen er kort.

Etter inspirasjon fra flere europeiske land er formålet med hackatonet å redde liv, lokalsamfunn og arbeidsplasser. Kan hackerne komme med nye løsninger for helsesektorens respons til og oppfølging av pandemien? Hvordan kan lokalsamfunn opprettholde kommunikasjonen når vi ikke skal ha fysisk kontakt? Hvordan skal bedrifter overleve pandemien? Finnes det nye digitale løsninger?

Felles for alle Hack the Crisis arrangementet er bred deltakelse på tvers av alle sektorer og bransjer i samfunnet, forankring helt i toppen både politisk og i næringslivet, samt rask gjennomføring, da det har til hensikt å løse akutte problemer. Målet er å kunne gå fra ide til løsning på 48 timer.

Oppfordrer kommunene til å sende inn behov

Smartbyene og KS inngår som partnere i Hack the crisis Norway.

- Vi oppmuntrer kommunene til å melde inn behov som hackerne kan bli utfordra på, sier Anne Romsaas, ansvarlig for Hack the crisis Norway i KS.
- Vi ser dette som en unik mulighet til å samarbeide med nye aktører, på tvers av sektorer, for å raskt finne nye løsninger på utfordringene vi møter. En fordel er at vi går raskt fra behov, ide til løsning og ferdig produkt. Det er helt nødvendig i dagens situasjon der ting skjer ekstremt fort. I tillegg vil løsningene som utvikles ikke bare løse utfordringene vi står overfor nå. Det vil bidra til å løse fremtidige utfordringer, og skape nye bedrifter i Norge, sier Anne Romsaas.

For å spille inn behov, ideer eller løsninger gå til https://www.hackthecrisisnorway.com/

Inspirert av andre europeiske land

Hack the crisis er blant annet gjennomført i Estland, Finland, Polen og Tyskland. Erfaringene herifra viser at ledelsesforankring er helt nødvendig, både i offentlig og privat sektor. I tillegg er det nødvendig at de store aktørene som er med, både offentlig og private, villige til å finansiere ferdigstillelse og innkjøp av løsningene som er gode nok.

Hva er et hackaton?

Begrepet Hackathon er en sammenslåing av de to ordene “hacking” og “marathon”. Under en hackathon jobber utviklere sammen innenfor en fastsatt tidsramme. Her kan målet være å skape nye produkter, verktøy eller funksjoner. Det kan også handle om å finne feil i et datasystem eller lignende.

En hackathon kan vare i bare én dag (eller natt) eller så lenge som et par dager. Formålet er å arbeide raskt, intenst og sammen. Selv om hackathons er vanlig i teknologibransjen og som først og fremst har handlet om utviklere, kan egentlig alle bedrifter eller team bruke hackathons til rask idemyldring eller til å skape smarte løsninger på problemer.

Kilde: Origo labs Oslo kommune