Oppdatert 17. mars kl. 13.30.

Kultursektoren rammes hardt som følge av de nødvendige tiltak og samfunnsdugnaden vi nå må gjennomføre. Fylkene er tydelige på at de ønsker å bidra til kunstnernes økonomi i en vanskelig periode.
Kultur- og næringssjef Rune Thele i Rogaland fylkeskommune sier følgende: - Kultursektoren har en sårbar økonomi, og mange av de involverte er selvstendig næringsdrivende som nå vil stå uten inntekt. Vi synes det er viktig å vise solidaritet med kultursektoren i en veldig krevende situasjon, og vi vil derfor ikke kreve tilbake allerede tildelte tilskudd til kulturarrangementer og prosjekter som blir avlyst som følge av koronasituasjonen.

Når det gjelder den kulturelle skolesekken (DKS), erfarer KS at alle landets fylkeskommuner utbetaler honorarer for avlyste DKS–oppdrag i henhold til inngåtte avtaler. Det er bekreftet at de fleste direktekommunene gjør det samme.

Det er knyttet usikkerhet til hvilke økonomiske konsekvenser stengte kulturinstitusjoner, avlyste arrangement og prosjekter innen kulturfeltet vil få. KS og kommunesektoren jobber nå sammen med å få oversikt over konsekvensene, hvilke tiltak som kan og bør iverksettes, og hvilke tiltak det vil være behov for fra statlig hold. Mange institusjoner har delt eierskap og de gode løsningene må derfor utarbeides gjennom god dialog mellom forvaltningsnivåene.