- Mange kommuner er nå hardt presset, og jobber på spreng for å opprettholde tjenestetilbudet samtidig som vaksinasjonstakten skal økes markant. Denne avtalen er basert på kommunenes behov, og det er derfor positivt at de kommuner som har behov for det nå kan få bistand fra apotek for å få økt vaksinetempoet innenfor de nasjonale anbefalingene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Gjennomføringen av koronavaksinasjon kan organiseres med de samarbeidspartnerne som kommunene ønsker å benytte. Kommunene bestemmer selv om de vil inngå avtaler med apotek. Samtidig er det viktig at kommunene ser på denne muligheten for å gi et mer tilgjengelig vaksinasjonstilbud til sine innbyggere. Det kan også avhjelpe på kapasitetsutfordringer i kommunene og bidra til raskere vaksinasjon av tredje dose.

Apotek har farmasøyter med rekvireringsrett for koronavaksine og opplæring i vaksinasjon mot koronavaksinasjon.

Lenkeblokk Icon Mer om apotekenes rolle på regjeringen.no Lenkeblokk Icon Regjeringen vil bruke helsestudenter til å sette vaksiner