Kommuner og fylkeskommuner spiller en avgjørende rolle for gjennomføringen av den nasjonale politikken på dette området.

I innspillet har KS lagt særlig vekt på at gode og forutsigbare økonomiske rammebetingelser er helt nødvendig, dersom kommunene også i fortsettelsen skal kunne gjøre et kvalitetsmessig godt arbeid, i tillegg til tilstrekkelig handlingsrom til å tilpasse arbeidet etter lokale forhold.

KS fremhever også viktigheten av å få en bedre utnyttelse av innvandrernes medbrakte kompetanse i arbeidslivet, og at fylkeskommunenes rolle bør styrkes.

Hele innspillet kan leses her (pdf)

Om saken på regjeringen.no