KS har i notatet spesielt omtalt følgende områder

  • De gode løsningene må utvikles i kommunene
  • Kompetanse nærmere barna og elevene
  • Unødvendig og begrensende statlig regulering
  • Økonomiske og administrative konsekvenser
Lenkeblokk Icon Notatet til høringen i Stortinget