Last ned høringssvaret fra KS:
NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle