Høring om ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor følger opp Pensjonsavtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter.

Forslagene til regelverk inneholder enkelte forslag til detaljering ut over det som følger direkte av avtalen. KS har avgitt høringssvar hvor vi støtter forslagene der de følger opp Pensjonsavtalen, men har merknader til enkelte av forslagene til detaljering.

Lenker