KS savner også en mer grundig vurdering av skolebidragsindikatorene i tråd med mandatet og mer konkrete forslag til eventuelle justeringer av disse fra ekspertgruppa.

I det høringssvaret utdyper KS sitt syn i tråd med høringsbrevets spørsmål.

Les hele høringssvaret (pdf)

Les også artikkelen En skole for vår tid – sluttrapport fra ekspertgruppe for skolebidrag