Utkastet bygger på en utredning utført av professor ph.d. Morten Holmboe etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Ei referansegruppe med medlemmer frå fleire departement og underliggende etater kom med innspill underveis. Dokumentet har blitt tilpasset i samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Morten Holmboe.

KS' høringssvar (Word)

Høringsdokumentene på regjeringen.no