KS er fornøyd med at det kommunale selvstyret, som både er grunnlovsfestet og styrket i ny kommunelov, har vært en viktig premiss for arbeidet i utvalget. Rapporten gir en nyansert beskrivelse av utfordringsbildet i kommunale helse- og omsorgstjenester og prioriteringsdilemma i kommunen.

KS peker i sitt høringssvar blant annet på at det har vært en lang reise å komme frem til hovedkriteriene for spesialisthelsetjenesten, med flere utredninger helt tilbake til 1987. NOU 2018:16 er den første rapporten som behandler prioriteringer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Nå må det arbeides videre med å analysere de særlige utfordringer som kommunale helse- og omsorgstjenester står overfor. Dette arbeidet blir et viktig grunnlag for å få på plass gode virkemidler for kommunenes prioriteringer.