KS vil også understreke at det må veie tungt i de ulike vurderingene at arbeidslivets parter, herunder KS, har tillitt til Arbeidsretten som institusjon. Det oppfattes ikke som motsetningsfylt å balansere dette hensynet opp mot kravene til domstolens uavhengighet. KS kan også bekrefte for sin del utvalgets generelle inntrykk av at Arbeidsretten som spesialdomstol fungerer i tråd med sin hensikt og at KS gjennomgående er tilfreds med domstolen som konfliktløser i de tilfeller tariffpartene selv ikke finner løsninger.

Systematisk i dette høringssvaret knyttes KS’ kommentarer og synspunkter direkte til det enkelte punkt i rapporten del II. Underoverskriftene i dette høringssvaret korresponderer med rapportens overskrifter.

Les hele høringssvaret (pdf)