Det er svært krevende å vurdere konsekvensene av de foreslåtte lovendringene.  Brukernes rettigheter skal oppfylles av et helsevesen som er oppdelt i mange aktører, i et samfunn der helse- og omsorgstjenestene ikke er de eneste aktørene som vil bli berørt eller legger forutsetningene for hvordan loven vil fungere i praksis.

KS ber om at det iverksettes lovmedvirkning innenfor konsultasjonsordningen mellom stat og kommunesektor v/KS før en lovproposisjon sendes Stortinget.

Les hele høringssvaret (pdf)