Vi viser til høringsbrev datert 4. september 2020 med høringsfrist 16. oktober 2020 vedrørende forslag til forskrift om unntak i samordningsberegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med covid-19.

KS støtter forslaget.