Høringssvar fra KS tiltakspakke smittevern

Tiltakspakkene skal bidra til bedre forankring, forutsigbarhet og avveiing mellom samfunnsmessig nytte, kostnader og effekt ved bruk av smitteverntiltak.

Høringsbrev fra HOD - tiltakspakke pandemi

Regjeringen legger til grunn at pakkene skal være et overordnet rammeverk som skal ligge klare ved mulige smitteutbrudd og nye virusvarianter. Beslutninger om valg av tiltaksnivå og tiltakspakke skal baseres på en helhetlig vurdering og faglig oppdatert grunnlag fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.