KS viser til Stortingets høring om forslag til ny lov om Sivilombudsmannen.

Forslaget er utformet av et utvalg nedsatt 23. mai 2019 av Stortinget. Den foreslåtte loven er ment å erstatte gjeldende lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Etter høringen skal utvalget utarbeide en innstilling til Stortingets presidentskap.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret fra KS her