Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår i høringsbrev av 17. januar 2022 endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene har som mål å øke andelen heltidsansatte.

Les KS' høringssvar (pdf)