Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Mandag 22. mars er det høring på Stortinget om perspektivmeldingen. Her er KS’ skriftlige innspill:
Høringssvaret fra KS om Perspektivmeldingen