Blant de viktigste konklusjonene i høringsnotatet som KS støtter er at det ikke er formulert forslag til lovregulering av et generelt forsvarlighetskrav, slik lovutvalget foreslo. Det ville vært uklart hva et slikt krav ville innebære.

KS er også fornøyd med at det ikke foreslås å lovregulere fysiske inngrep. KS mener det ikke er hensiktsmessig å lovregulere hvorvidt ansatte på skolene skal ha lov til å gripe inn
fysisk overfor elever, men at andre virkemidler må brukes.

KS støtter ikke omfanget av pliktbestemmelser i forslaget. Antall pliktbestemmelser har direkte konsekvenser for det kommunale selvstyret og for hva de ansatte skal bruke tid og ressurser på. Ordlyden i mange av bestemmelsene er lite brukervennlige fordi det er uklart om de utløser internkontroll og
tilsyn, skriver KS i høringssvaret, og ber om en kritisk gjennomang av både antall og formuleringer. 

Her kan du lese hele høringssvaret:

Lenkeblokk Icon KS' høringsuttalelse om opplæringsloven