Det vises til Finansdepartementets brev 27. april 2023, hvor to høringsnotater ble sendt på høring, med svarfrist 1. august. Det ene notatet inneholder forslag til ny «lov om innkreving av statlige krav mv». Det andre inneholder forslag til lovendringer som muliggjør etablering av ett utleggstrekk per skyldner.

Notatene er på til sammen nær 800 sider. Utredningene er detaljerte og behandler problemstillinger som til dels er kompliserte og svært tekniske. KS høringssvar begrenses til å gjelde enkelte forhold som vurderes å være av stor betydning for kommunale krav og kommunale innkrevingsmyndigheter.

Les hele høringssvaret her (PDF).