KS har avgitt høringssvar til forslag til endringer i sameloven mv - (konsultasjoner) og utkast til veileder til konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner med samiske interesser

KS mener at kravet om konsultasjoner vil kunne medføre behov for økte ressurser i kommuners og fylkeskommuners forvaltning av ordningen. En konsultasjonsplikt innebærer noe mer enn den tidligere ordningen om rett til å bli «hørt», som gjelder alle. Lovfestingen vil i seg selv også kunne medføre økt møteaktivitet, fremleggelse av dokumentasjon og behandling av saken.

Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret her