Den sentrale helseforvaltningen setter viktige premisser for kommunene i kommunenes roller som tjenesteleverandør, samfunnsaktør og arbeidsgiver. Koronapandemien har vist hvor sammenvevd sektorene er og hvordan beslutninger i helseforvaltningen påvirker alle funksjoner i kommunene.

Lenkeblokk Icon Les høringssvaret her (PDF)