KS anbefaler også at regjeringen ser på hvordan retten til selvstyrt personlig assistent kan reguleres i folketrygdloven.

KS mener også  at det må gjøres en grundigere kostnadsberegning av eventuelle forslag som vedtas og skal iverksettes, uavhengig av hvilket forvaltningsnivå som har det finansielle ansvaret for den framtidige ordningen.

Les hele høringssvaret (PDF)