KS støtter departementets forslag om at det er nødvendig å gjøre tilpasninger i barnehageloven og opplæringsloven i lys av situasjonen med et pågående utbrudd av Covid 19.  Det vil ikke være mulig å oppfylle alle plikter og rettigheter etter denne lovgivningen, i en situasjon med stengte eller delvis stengte skoler og barnehager, og der smittevernhensyn må ivaretas både for elever og ansatte.

Lenkeblokk Icon Se hele høringssvaret fra KS her