Kommuner og fylkeskommuner har en særlig plass i det norske demokratiet gjennom at de er det myndighetsnivået i Norge som er nærmest innbyggerne. Kommunene representerer innbyggerne gjennom folkevalgte organer og har en viktig rolle som demokratisk aktør.

Last ned hele høringssvaret (pdf)