Koronapandemien «stengte» Norge ned 12.mars 2020.

Det fikk raskt konsekvenser for kommunesektoren. Skoler og barnehager ble fysisk stengt.
Mange tjenester måtte stenge ned, legge om og/eller tilpasse sine tilbud i tråd med kravene til smittevern. Kommunene måtte iverksette smitteverntiltak ut fra lokal smittesituasjon.

Høringssvaret fra KS

Koronakommisjonen har lagt frem en omfattende og grundig rapport i tråd med mandatet.
I all hovedsak kan KS slutte seg til kommisjonens hovedbudskap og mange av merknadene som er gitt i de ulike kapitlene. Men KS har i sitt høringssvar primært vektlagt forhold som berører kommuner og fylkeskommuner.

Les hele høringssvaret