Hovedpunkter i KS’ vurdering

KS stiller seg positiv til at felleskapet av innbyggere tilføres inntekter ved utnyttelse av lokale naturressurser gjennom grunnrentebeskatning. En avgjørende forutsetning må være at grunnrentebeskatningen utformes slik at det bare er grunnrenten som beskattes ut over vanlig selskapsskatt, og at samfunnsøkonomiske tap på grunn av bedriftenes tilpasning til det nye skatteregimet minimeres.

Det er rimelig at skatt på grunnrenteinntekter fra utnyttelse av lokale naturressurser deles mellom stat og kommune, og at noe av ekstrainntektene til kommunesektoren deles mellom vertskommuner/-fylker og hele kommunefellesskapet. KS mener imidlertid at inntektene som som tilfaller havbrukskommunene må bli høyere enn det som følger av forslaget. De nye inntektene som tilføres kommunesektoren må gi en reell økning til vertskommunene og sektorens reelle frie inntekter, og ikke bare erstatte øvrige skatteinntekter og rammetilskudd.

Last ned hele høringssvaret (pdf)