KS mener at departementet underestimerer de økonomiske og administrative kostnadene. Slik vi ser det,
vil det påløpe kostnader knyttet til kompetanseutvikling, i relasjon til nye presiserte krav om kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet i barnehager og skoler. Det vil også påløpe økte økonomiske og administrative kostnader til teknisk utvikling for å imøtekomme presiserte krav til tilgangsstyring.

Lenkeblokk Icon Last ned høringssvaret (pdf)