Departementet legger fremdeles opp til at koronasertifikat kan brukes som dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, gjennomgått covid-19 eller testresultat. Etter forslaget opprettholdes også hjemmelen til å gi forskrift for å gjennomføre forpliktelser som følger av EØS-avtalen, og hjemmel til å gi forskrift om bruk av koronasertifikat innenlands.

Høringssvaret fra KS (pdf)