Hvis det likevel skulle innføres en slik tilsynshjemmel, er det viktig at nye veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunelovens internkontrollbestemmelse følges, særlig for å sikre at det blir et lovlighetstilsyn med minimumskravene i kommuneloven og ikke tilsyn på god internkontrollpraksis.

Her kan du lese KS' høringsuttalelse