Bruken av koronasertifikat kan medføre konflikter og interessemotsetninger, og det vil stilles store krav til klok håndtering fra alle samfunnsaktører. Rammene for anvendelsesområdet bør være slik at det ikke finner sted forskjellsbehandling som berører aktiviteter, bevegelser og tilganger som kan sies å tilhøre ordinært hverdagsliv.

Testing med tanke på koronasertifikatet vil gå utover kommunens testkapasitet, og KS er bekymret for at slik testing også legger press på vaksinasjonskapasitet. Kommunene kan ikke prioritere testing for koronasertifikat fremfor test av personer med symptomer eller nærkontakter.

Høringssvaret (pdf)