KS viser til høringsnotat datert 14. september 2022, hvor departementet foreslår at kravet i energilovens §4-7 om funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og produksjon og omsetning av elektrisk energi mv i nettforetak økes fra 10.000 til 100.000 nettkunder. 

Utvidelsen vil bedre forutsetningene for kostnadseffektiv drift i de kommunalt eide nettforetakene.

Les hele høringssvaret her (PDF).